Salon to wizytówka mieszkania. Z tego względu powinniśmy przykładać szczególną uwagę zarówno do prezencji, jak i funkcjonalności tego pomieszczenia. Dobierając płytki do wyłożenia podłogi w salonie należy kierować się podanymi przez producenta parametrami. Poznając podstawowe parametry techniczne wybierzemy najlepsze płytki.

Znaczenie parametrów technicznych

Podstawowym błędem przy zakupie płytek jest zwracanie uwagi jedynie na walory estetyczne. Jeżeli pragniemy, aby zakupione płytki służyły przez długie lata i nie utraciły swojego świeżego wyglądu zawsze powinniśmy dokonywać wyboru na podstawie podanych przez producenta parametrów technicznych. Do najważniejszych z nich zaliczamy m.in.:

  • antypoślizgowość,
  • ścieralność,
  • twardość,
  • nasiąkliwość.

Poszczególne parametry mogą mieć dla nas różne znaczenie w zależności od m.in. Ilości mieszkańców oraz ich wieku.

Płytki do salonu – najważniejsze wymagania

Jedną z podstawowych kwestii przy doborze płytki jest określenie jej antypoślizgowości. Parametr ten ma szczególne znaczenie w przypadku domu zamieszkanego przez osoby starsze oraz dzieci. Antypoślizgowość określona jest za pomocą litery R oraz znajdującej się obok niej cyfry. Producenci oferują płytki o parametrze od R9 do R13. Im wyższa cyfra parametru, tym wyższa antypoślizgowość.

Z kolei parametry określające ścieralność pozwoli nam przewidzieć żywotność płytki. Wszystkie z oferowanych przez producentów płytek mogą być zaliczone do jednej z pięciu grup. Im w wyższej grupie znajduje się płytka, tym charakteryzuje się ona mniejszą ścieralnością. W przypadku płytek, które mają znaleźć się w salonie zaleca się, aby były one w grupie IV lub V.

Z kolei twardość pozwala nam przewidzieć jaki jest poziom odporności płytki do salonu (wybierz ofertę) na zarysowania. Odporność ta określana jest w 10-stopniowej skali Mohsa. Im wyższy wynik, tym wyższa twardość płytki. W przypadku modeli przeznaczonych do wykładania podłóg w salonie zaleca się, aby w skali Mohsa posiadały one wartość co najmniej 6. Warto również zwrócić uwagę na nasiąkliwość. Im wyższa, tym mniejsza porowatość nawierzchni. Dzięki temu płytki będą łatwe w czyszczeniu.